20 ภาพก่อน-หลัง ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของแต่ละประเทศ

แต่ละประเทศจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหน ต้องติดตามชมกันนะจ๊ะ

52
20 ภาพก่อน-หลัง ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของแต่ละประเทศ
20 ภาพก่อน-หลัง ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของแต่ละประเทศ

เคยไหมกับการจินตนาการถึงความสวยงามของแต่ละประเทศในระยะเวลา 100 ปีก่อนหน้านี้ เคยคิดไหมว่าแต่ละประเทศนั้นจะมีลักษณะตึก อาคาร สถานที่ต่างๆ เป็นยังไง วันนี้เราจะพาไปดูว่า ในแต่ละเมืองของประเทศที่เจริญแล้วเค้าเป็นยังไงกันกับภาพย้อนอดีต จนมาถึงปัจจะบัน

ภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลานั้น บางประเทศยังคงไว้ซึกความงดงาม หรือจุดเด่นของแต่ละประเทศไว้ โดยที่เห็นได้ชัดว่าพัฒนาเร็วที่สุดก็คงจะไม่พ้นประเทศดูไบ ต้องยอมรับในความสามารถของพวกเขากันเลยจริงๆ

01. Dubai ประเทศ United Arab Emirates ปี 2000 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

02. Dubai ประเทศ United Arab Emirates ปี 2000 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

03. New York ประเทศ USA  ปี 1962 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

04. Istanbul ประเทศ Turkey ปี 1905 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

05. Kuala Lumpur ประเทศ Malaysia ปี 1920 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

06. Melbourne ประเทศ Australia ปี 1920 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

07. Jakarta ประเทศ Indonesia ปี 1960 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

08. Toronto ประเทศ Canada ปี 1930 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

09. Berlin ประเทศ Germany ปี 1945 – 1990s

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

10. Athens ประเทศ Greece ปี 1862 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

11. กรุงเทพมหานครฯ ประเทศ ไทย ปี 1988 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

12. Fortaleza ประเทศ Brazil ปี 1975 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

13. Shenzhen ประเทศ China ปี 1964 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

14. Sydney ประเทศ Australia ปี 1932 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

15. Rio De Janeiro ประเทศ Brazil ปี 1930 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

16. Dubai ประเทศ United Arab Emirates ปี 2005 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

17. Tokyo ประเทศ Japan ปี 1945 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

18. Singapore ประเทศ Republic Of Singapore ปี 2000 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

19. Abu Dhabi ประเทศ United Arab Emirates ปี 1970 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

20. Vilnius ประเทศ Lithuania ปี 1900 – ปัจจุบัน

20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
20 ภาพก่อน-หลัง ที่มาของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

คุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ คอมเม้นต์ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็น...

แบ่งปัน