14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาชมกัน

3730
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

เรื่องเด็ดรอบโลกวันนี้จะพาไปดูกันว่า ประเทศไหนบ้างที่มีระเบิดนิวเคลียร์ และมีครอบครองอยู่ทั้งหมดกี่ลูกบนโลกนี้ เรียกได้ว่าต้องเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจเท่านั้นถึงจะมีอำนาจครอบครองระเบิดนิวเคลียร์

ถึงแม้ว่าระเบิดนิวเคลียร์กลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันแล้ว แต่ในปี พ.ศ. 2560 นี้จะเห็นได้ว่าหลายๆ ประเทศเริ่มคุยกันเรื่องระเบิดนิวเคลียร์มากขึ้น มาดูกันว่า 14 ประเทศที่มีหัวรบระเบิดนิวเคลียร์อยู่นั้นมีประเทศไหนบ้าง และในแต่ละประเทศเค้ามีระเบิดนิวเคลียร์ทั้งหมดกี่ลูกกันแน่ ต้องชม !!!

ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์

# ประเทศอินเดีย

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : 100 ลูก

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศปากีสถาน

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : 120 ลูก

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศอิสราเอล

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : 80 ลูก

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศอังกฤษ

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : 215 ลูก

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศเกาหลีเหนือ

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : 8 ลูก

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศจีน

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : 260 ลูก

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : 6,970 ลูก

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศฝรั่งเศษ

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : 300 ลูก

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศอิหร่าน

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : ไม่ปรากฏแน่ชัด

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศบราซิล

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : ไม่ปรากฏแน่ชัด

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศเบลเยี่ยม

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : ไม่ปรากฏแน่ชัด

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศเยอรมัน

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : ไม่ปรากฏแน่ชัด

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศอิตาลี่

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : ไม่ปรากฏแน่ชัด

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

# ประเทศตุรกี

จำนวนหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ : ไม่ปรากฏแน่ชัด

14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน
14 ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

คุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ คอมเม้นต์ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็น...

แบ่งปัน