สุดยอด !!! 20 เมืองในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

สุดยอดภาพถ่ายมุมสูง มันสวยมากแบบที่คุณไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแน่นอน

85
สุดยอด !!! 20 เมืองในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

สุดยอดจริงๆ กับภาพถ่ายของ 20 เมืองดังทั่วโลก ที่ต้องบอกว่าคุณอาจไม่เคยเห็นภาพในมุมนี้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอน หรือคุณอาจจะแค่เคยไปในเมืองนั้นๆ เดินไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆ ที่คนส่วนมากนิยมไปกัน แต่ในมุมกล้องแบบนี้ คุณอาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อน เพราะการถ่ายรูปแบบมุมสูงแบบนี้ คุณจะต้องตกตะลึงในความสวยของมันอย่างแน่นอน

01. New Delhi, India

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

02. Sagrada Familia, Barcelona, Spain

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

03. Dubai, UAE

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

04. Paris, France

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

05. Westerdok, Amsterdam, The Netherlands

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

06. Dubai, UAE

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

07. Seattle, USA

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

08. Prambanan, Indonesia

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

09. Agra Fort, India

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

10. Siena, Italy

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

11. Buenos Aires, Argentina

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

12. Cancun, Mexico

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

13. Budapest, Hungary

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

14. Varanasi, India

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

15. Madrid, Spain

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

16. Rio De Janeiro, Brazil

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

17. Ceský Krumlov, Czech Republic

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

18. Amsterdam, The Netherlands

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

19. São Paulo, Brazil

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

20. Mexico City, Mexico

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

21. Vienna, Austria

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

22. Lima, Peru

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

23. Buenos Aires, Argentina

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

24. Toronto, Canada

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

25. Paris, France

สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน
สุดยอด !!! 20 เมืองที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

คุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ คอมเม้นต์ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็น...

แบ่งปัน